Aşıki (1763 – 1824)

Share

Aşıki (1763 - 1824)

Gönül ağlar isen başına ağlaKimse kimse için ağlar bulunmaz

Bağlarısan kendi yaranı bağla

Belki yaranı da bağlar bulunmaz

..............................................
Aşıki gedanın mürveti şahiDüşmüşlerin desti giri penahı

Sensin her derdimin derman ilahi

Senden gayrı yara bağlar bulunmaz

19. yüzyılda yaşamış bir Alevi-Bektaşi ozanıdır. Aşıki'nin asıl adı Ahmet'tir. Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsa köyünde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değil. 18. yüzyılın sonlarında doğduğu sanılıyor. Hicri 1240'da yani 1824 yılında Hacı Bektaş'tan dönerken uzun süre kaldığı ve bir çok şiirlerini söylediği Kayseri'ye bağlı Felahiye ilçesinin Ecirli köyünde öldü. Babasının adı Musa'dır. Çağdaşı Şah Sultan'ın gerçek manevi aşığıdır. Şah Sultan ile Aşıki tarikat bilgilerini saz ve söz ustaları olan Derviş Muhammed'den öğrendiler. Aşıki, İsa köyünden ayrıldıktan sonra Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret etti.

Şiirlerinde Derviş Muhammed'in etkileri görülür. Öğretmen Mustafa Bal ''Derviş Muhammed'im nur-u vakit, eseri dillerde şahit'' adlı eserinde Derviş Muhammed'in Aşıki ve Şah Sultan'ın şiirlerini toplayıp yayınlamıştır. Elde 73 şiiri vardır. Bir kısım şiirleri yeni yayınlanıyor. Bu şiirleri Hekimhan ilçesi Hasancelebi beldesinden Ali Baba adlı saygın kişi İbrahim Emici adlı şahısla bana göndermişti. Aşıki mahlasını kullanır. Dili sade, söyleyişi içten ve yumuşaktır, sevgi dolu bir dünyası vardır. Pir Sultan'ın talibi Kulhimmet'in hayranı Kul Himmet Üstadım'ın yakın arkadaşıdır. Asım Bezirci Aşıki'nın ölüm tarihini 1821 olarak belirtir.

www.turkuler.com‘a ve Ali Onur beye teşekkür ederiz....

Leave A Reply